Jiří DOHNAL

CONSULTING - TRAINING - COACHING

Mé produkty se dají shrnout do jedné kategorie: zlepšení výsledků firmy i jednotlivých pracovníků.

S klientem se soustředím na oblast firemní strategie, adekvátní rozložení investic do prodejních kanálů a produktů, řízení manažerských a obchodních týmů, rozvoj a zachování lidského potenciálu.

Formy práce obvykle jsou:

Tréninky a školení

V českém a anglickém jazyce mám zkušenost s následujícími tématy:

 

Tréninky jsou vedeny interaktivně a jsou zaměřeny velmi prakticky. Během programu kombinuji podle potřeby různé metody - seminářový výklad, facilitovanou diskuzi, videotrénink, zpětnou vazbu, případové studie, simulace, hraní rolí, skupinovou a individuální práci.

 

Koučink

Koučink je velmi efektivní metoda rozvoje, i když jen pro některé.

Koučink je o hledání a nacházení cesty pro řešení problémů, získání jiné perspektivy, uspořádání důležitých hodnot a určité konfrontaci se svými přístupy a vyhodnocováním.

Koučink je velké dobrodružství, inspirace i náročná práce.

Konzultace v oblasti managementu a řízení obchodu

Pomáhám: řešit konflikty, nacházet rizikové oblasti, naleznout optimální strategii pro změnu, objevit nevyužitý potenciál obchodních týmů, vyhodnotit proces přímé i nepřímé komunikace se zákazníkem.

Samostatnou kapitou je řízení obchodu a obchodního týmu. Tam se ve většíně případů soustředím na čtyři oblasti:

1) Strategie

2) Řízení Sales Force

3) Výkon Sales Force

4) Celková komunikace s klientem (od vizitek až po skladníka)

Psychodiagnostika

Typologické profily

Assessment a Development centra

360° zpětná vazba